Pestovanie ostatných netrvácnych plodín

IČOFirma
Zelokvet, š. p. Nitra v likvidácii
Poľnohospodárske družstvo FLÓRA
Váh výrobné družstvo v likvidácii
Július Mészaroš EKOKVALIT
Milan Matiaško
Eva Matiašková
Anna Marešová
Rudolf Kulacs
Alexander Kováč
Anna Vavrová
Ing. János Restár
Ferdinand Baranovič
Jozef Poláčik
Eva Grénerová
Marta Illášová
Jozef Lušpaj Kveta
Michal Zobka
Ing. Peter Boledovič - F L O R C O
Ing. Mikuláš Szabó SISI
Bolfíková Ružena
Strana: 1 2 3 4 5 > >>