Ostatné služby poskytované v lesníctve

IČOFirma
Prevádzkáreň obce Sása
Ing.Jozef Tomašovič-odborný lesný hospodár
Ing. Pavol Marko - MVM
Tibor Chalmoviansky, odborný lesný hospodár
Miroslav Kuzma, odborný lesný hospodár
Ján Fabšík, odborný lesný hospodár
Ladislav Crha
Miroslav Dutko
Tomáš Kovalčík
Michal Mašlej
Michal Dlubáč
Anton Halaga
Jozef Semančík
Jozef Maník
Ladislav Vasilco údržbársko-zámočnícke práce
Amália Černegová
Jaroslav Diškant ATLANTÍDA
Pavol Üvegeš
Štefan Kantor
Jozef Lupták - ELEKTROREVÍZIE
Strana: 1 2 3 4 5 > >>