Riečna akvakultúra

IČOFirma
Štátne rybárstvo, štátny podnik v likvidácii
Ján Hrehovčík
Július Mišľan
Jozef Kalmár KALMÁR - SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ
Ján Vicena - RYBY - SIETE
Attila Varga
Ladislav Gódány
Ján Išky - ESOX, rybárska spoločnosť
RNDr.Borislav Rovný-AQUA-BIOM
Juraj Schuchman
Ladislav Frágner - HELAG
Turčianske rybárstvo, š.p.
Východoslovenský rybársky podnik š.p. Michalovce
Kolesár Jozef - akvaristické služby
Dunaj - impex, spol.s r.o.
František Király TROPIBANY
Jaroslav Peťko
Peter KAMNERSCHMIEDT
Branislav Branse
Dušan Žiaran
Strana: 1 2 3 4 5 > >>