Ťažba lignitu

IČOFirma
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Baňa Nováky, odštepný závod
Baňa Dolina, a.s.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Baňa Čáry, a.s.