Dobývanie železných rúd

IČOFirma
Želba, a.s. odštepný závod 02, Rudňany
Želba, a.s. odštepný závod 04 - Siderit, Nižná Slaná
SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná