Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice

IČOFirma
Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š.p."v likvidácii"
Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky š.p. v likvidácii
DKD ANDEZIT, spol. s r.o.
DRUŽSTVO - KAMENOSOCHÁR
Minerál družstvo
Roľnícke družstvo Vyšný Slavkov
Kameňolomy a štrkopieskovne Trstín, š.p. - v konkurze
Jozef Nagy
Ing. Ľubomír Duplák - EKOPRIM
DANUBE GRAVEL, a.s. v likvidácii
SLOVITA, spol. s r.o. v likvidácii
DOLOMITY spol. s r. o. v likvidácii
Slovgranit, s.r.o.
Zlatý Onyx a. s.
Král a synovia spol. s r.o.
K V E S T, s.r.o.
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.
D O L K A M Šuja, a.s.
Novohradský priemysel kameňa, a.s. Lučenec v likvidácii
D I T T E s.r.o.
Strana: 1 2 3 4 > >>