Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu

IČOFirma
DETONA, družstvo vrtno-trhacích prác, Spišská Nová Ves
Gejza Sedlák A G E N T Ú R A
Ing. Ján Mojžiš, CSc. - GEOING
Pavel Kubinský - RENEX
Ing. Jozef Kurucz BEP
Slovenská vrtná spoločnosť, a.s.
NAFTA a.s.
POZAGAS a.s.