Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa

IČOFirma
MVDr. Ján Zajac CSc.
LÖRINC A SPOLOČNÍCI spol. s r.o., v likvidácii
Bratislavská hydina, spol. s r.o.
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
HYDINÁR a.s.
HYZA, a.s.
THP Príbovce, spol. s r.o. v likvidácii
ZEMPLÍNSKA HYDINA a.s.
PODTATRANSKÁ HYDINA a.s.
KOMES PLUS, s.r.o.
HYDINA ZEMPLÍN s.r.o., v likvidácii
BELIMER RACIOLA, spol. s r.o. v likvidácii
Zvolenská hydina, spol. s r.o. "v konkurze"
HYDINA ZK a.s. v likvidácii
KVK,spoločnosť s ručením obmedzeným Fijaš
EKON & Partners, spol. s r.o.
BELIM, s.r.o.
Ax BioANZER s.r.o.