Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov

IČOFirma
PERTAL, spol. s r.o.
Asanačný kafilerický podnik, š.p.
Mäsový priemysel, štátny podnik v likvidácii - v konkurze
TATRALIKO družstvo
Štefan Didič DI-STEFANO
Ing.Juraj Kočiško-KODREKO
MVDr. Ján Vilkovský
Štefan Galajda - Mäsiareň
Ján Baran Strojspol, súkromný podnik, Košice
Emil Pipas
Anna Pipasová
Alexander Asztalos
Miroslav Kolesár - Firma KOLESÁR
Ladislav Papp - ABC
Alžbeta Matoková - ALMAT
Fabián Polák - FAJA, OPÁLEK & POLÁK
Ján Kozár POVAŽANKA
Ing. Jozef Zlehovec - SEMEZ
Jozef PÉCS - SPRACOVANIE MÄSA
Karol Kalik
Strana: 1 2 3 4 5 > >>