Výroba ostatných textilných výrobkov okrem odevov

IČOFirma
Ľudib, výrobné družstvo invalidov
KOVOTEX, výrobné družstvo invalidov
Podvihorlat výrobné družstvo
DEKORA družstvo Prešov
ELLASTEP, spol. s r.o.
W I L T E X, v.o.s.
Ing. Vladimír Baraník - WELL
Anna Misárová Dominika
Milan Pavlovič-ÚSPORA
Mariana Bukovinská SALÓN - MARIANNA
Juraj Beľan - MAZ
Agáta Kmiťová JAK DUP
Anna Molnárová súkromná podnikateľka
Anna Kvočáková súkromná podnikateľka
Ing. Vladimír Pelcer
Ing. Anton Korba
Mária Hencovská
Marta Čarnoká - MARLIN
Ing. Silvia Bačová - SPRAVing
Ing. Zoltán Kostolný SOFT-K
Strana: 1 2 3 4 5 > >>