Výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a popruhov

IČOFirma
Kožená galantéria, výrobné družstvo
ĎUMBIER, výrobné družstvo
K A M I P L A S T, spol. s r.o.
ELAM,spol. s r.o.
Ľudovít Morihladko
János Varga-Remenárstvo
Mikuláš Onofrej
Stanislav Boháček - Sten B.
Pavol Mičík - PAMI
Ján Mináč brašnárstvo
Ing. Pavel Nyíri CSc.
Ing. Ľubomír Svorad HADES
Attila Hantos - SZABÓ-SOUVENIR
Františka Špaldoňová
Tatiana Galambošová - FÉNIX
Ing. Július Tobák - WESTERN FAMILY
Valéria Cmárová-Prešov, Braš-čal
Vladimír Škultéty
Dušan Molnár - METABOX
Miloš Lešťan
Strana: 1 2 3 4 5 > >>