Výroba produktov koksárenských pecí

IČOFirma
Jozef Vítek
Ing. Juraj Major
Ľubomír Greguška
Ladislav Nyitrai
Jozef Sztelo
Andrej Fedorko - MAABI
Mikuláš Czingel
MOKRANCE STEEL MILLS a.s.
UNA ENERGIE s.r.o.
IMPERIAL ASPHALT, s. r. o.
Ladislav Požga ml.
Ekovolt s.r.o.
GAZPETROL GROUP a.s.