Výroba výbušnín

IČOFirma
INTERSTEMP Wien - Bratislava, spol.s r.o.
PRIVATEX-PYRO, spol. s r.o.
INCHEM, s.r.o.
Istrochem Explosives a. s. v likvidácii
Dyno Nobel Slovakia a.s.