Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny

IČOFirma
Západoslovenské tehelne, š.p. - v likvidácii
Tehelňa, š.p. v likvidácii
Tehloarmo spol. s r.o. Nová Ľubovňa v konkurze
Tehelňa, š.p. v likvidácii
M. Češko & Junior - Tehliarske výrobky, spol. s r.o.
Ing. František Doležel - ENGINEERING
Tibor Košecký - K&K
Rudolf Kmínek
Ing. Michal Dragon
Jozef Lengeň
DECOR a.s. v likvidácii
Anton Kiaček
TEHELŇA BOŠÁCA, spol. s r.o.
Ing. Peter Bunčiak
Ladislav Tököly - Stavebno-obchodná firma
P R O U N A, spol. s r.o.
TOVA spol. s r. o.
TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.
Wienerberger-Slovenské tehelne spol. s r.o.
REVA TEHELŇA spol. s r.o.
Strana: 1 2 3 4 > >>