Výroba vápna a sadry

IČOFirma
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s.,odštepný závod Lom a vápenka Varín
Ján Hyrlík H & H
Pavol Pikus Cementovo - strešná krytina Pikus a syn
Attila Papp ATTILA PAPP
Calmit Žirany, spol. s r.o.
LOM CEMENTÁREŇ VÁPENKA, WERK 7, spol. s r.o. v konkurze
COMBIN Vápenka, spol. s r.o.
DOLVAP,s.r.o.
VATIMEX, s.r.o.
SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o.
KALCIT spol. s r.o.
Ján Kostúr
Jiří Sokola - LUXMONT
Milan Roško - SUVENÍR
Ing. Igor Hoza
Vratko Špaňo
Vladimír Rolinčin
Dušan Fedor
František Krkoš
Ján Hyrlík H + H
Strana: 1 2 > >>