Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov

IČOFirma
Ján Fiala Ing. "U N I V E R Z Á L"
Ing.Miroslav Záhlava - BIANCA RACING
Štefan Muka
ŽOS Vrútky, a.s.
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Zvolenský opravárenský závod, a.s.
TATRASTROJ a.s. v konkurze
MPC PLUS spol. s r.o.
AGRIKA, s.r.o.
DMG, s.r.o.
ŽOS Trnava, a.s.
ŽELOS, spol. s r.o.
VAGONEX, spol. s r.o.
KOPEX - SERVIS, s.r.o.
VAGON SERVIS, s.r.o. v likvidácii
LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.
Zoltán Schmidt
AGILE - Levice, s.r.o.