Predaj plynu prepravovaného potrubím

IČOFirma
TATRAMAT, akciová spoločnosť
GasTrading, s.r.o.
RWE Gas Slovensko, s.r.o.