Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu

IČOFirma
Peter Bolek - EKORAY
MUDr. Oto Sova - BOOS - Biologické substancie
Ján Ďuriš - Dopravno obchodný systém
EBA s.r.o.
Špila, corp.export-import, s.r.o.
Ing. Rudolf Šuňavský ENVIS - Environmentálne služby
INVEST SERVIS, s.r.o.
Ing. Ľuboš Ivan Agro-Eko
AGB ekoservis s.r.o.
FECUPRAL, spol. s r.o.
ENVIRON SERVIS, s.r.o.
KOCHAN, s.r.o. pobočka Poprad
TECHNOL s.r.o.
Komunálna spoločnosť s.r.o.
EKOSTAR spol. s r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
DELTRONIK, s.r.o.
DARTA Slovakia, s.r.o.
PolyStar, s.r.o.
OK-plus s.r.o.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Strana: 1 2 > >>