Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

IČOFirma
Technické služby mesta
Ing. Slavomír Sihelník
Ing. Milina Kočiová, CSc. ARBOR
Pavol Beták - ASANA
Obecný podnik služieb
Marián Slivka XÉNIA - D
Mestský podnik Tisovec
SLUŽBA m.p. Stropkov
ARGUSS, s.r.o.
EKOL a N, spol. s r.o.
Záhradníctvo, sadovníctvo, stavebníctvo J-L-V spol. s r.o.
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
Obecná prevádzkáreň, s.r.o. Jablonov
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Verejnoprospešné služby, spol. s r.o. Sabinov
Verejnoprospešné služby obce Bošáca
Milan Daniš
Obecný podnik Belá
Organizácia verejnoprospešných služieb
Čistiaca služba, spol. s r.o.
Strana: 1 2 3 > >>