Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení

IČOFirma
Inštalatér, výrobné družstvo v Poprade v konkurze
Agrostav Komárno, a.s.
Ekoplyn, družstvo
Bachár, Ištván a spol. s r.o. - v likvidácii
Výrobné družstvo TEMONT
INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s r.o.
FIX s.r.o.
Marmont, spol. s r.o.
Inštalácie, š.p. v likvidácii
Stavomontáže Michalovce, štátny podnik v likvidácii
THERMION, spol. s r.o. v likvidácii
Remeselnícke služby, v.o.s.
Stavomontáže Košice, š.p. v likvidácii
INSTAL družstvo Košice
ENERGO CONTROLS, spol. s r.o.
I S O, SPOL. S R.O./zruš./
Stavimex, spol. s r.o.
Ing. Stanislav Sekelský - STACHEM
Dušan Kendra
Ján Matys - STAMAT
Strana: 1 2 3 4 5 > >>