Osobná železničná doprava, medzimestská

IČOFirma
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.