Nákladná železničná doprava

IČOFirma
"Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o."
LOKO TRANS, a.s.
INVESTEX GROUP,s.r.o.
BPS Market, spol. s r.o.
Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s.
Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s.
LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.
LOKORAIL, a.s.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Express Rail, s. r. o.
AWT Rail SK a. s.