Námorná a pobrežná osobná vodná doprava

IČOFirma
Rudolf Ďurčo
František Blesák
Jozef Pavlov
Viliam Pastor
Lukáš Hačunda