Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby

IČOFirma
Slovenská pošta, štátny podnik, Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice
Slovenská pošta, a.s.
Štefan Janočko