Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch

IČOFirma
Školský internát
Domov mládeže
Školský internát
Školský internát Medická 2, Košice
Školský internát Antona Garbana Werferova 10, Košice
Domov mládeže
Školský internát
Školský internát
Domov mládeže, Karpatská 9, Poprad
Školský internát "Assisi"
Ľuboslav Bafia, ml.
Školský internát