Satelitné telekomunikačné činnosti

IČOFirma
Ing. Ladislav Granec - GRANSAT
S.I.T.A., organizačná zložka
Vizada Networks spol. s r.o.
ATT, s.r.o.
Obec Litava,s.r.o.
A.H. service s.r.o.
Milan Abašanov
ROH Telecom, s.r.o.
R&S Computer, s.r.o.
DIGI SAT, s.r.o.
LtcNet, s.r.o.
DUKO SK s.r.o.
Miroslav Janovec