Počítačové programovanie

IČOFirma
INFOSYS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
MEDIS, v.o.s.
IS - ELAS spol. s r.o.
ADON, spol. s r.o.
PROSOFT, spol. s r.o.
ORGA - TECH, družstvo
SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným
MATERNA Information & Communications s.r.o.
SYSTEP, spoločnosť s ručením obmedzeným
VARIAS a.s.
ICOS, a.s. Košice
CGS, spol. s r.o.
Ing. Gabriel Szczecina GASZ - PROGRAM
Ing. Miroslav Šulek - SUSOFT
Ing. Pavol Szeles
Peter Zmuda
Marián Köry
Jozef Rusňák - ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY
Ing. Rudolf Kukura
RNDr. Marián Weber - KREA
Strana: 1 2 3 4 5 > >>