Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie

IČOFirma
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
SOFTHARD Technology spol. s r.o.
EI, s. r. o.
EMAS s.r.o.
CPN, spol. s r.o. - organizačná zložka EXPERTA
BCS Slovakia, s.r.o.
Kremík s.r.o.
Lýdia Vencelová, s.r.o.
Biorealis, s.r.o.
Molekulárno-medicínske centrum SAV
MatTek In Vitro Life Science Laboratories, s. r. o.
ALPHA - IPS s. r. o.