Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti

IČOFirma
Ing. Jozef Maňo - Cassovia Efekt
Ing. Ľubor Lelovits
Slávka Hanušovská - ŠET
Mária Vongrejová - VOMA
Nazar Nazif Vaitovič - COPYVAIT
Ing. Albert Sabol - PPIS
Ing. Ján Šipula
Jaroslav Imriš Reproxim
Ing. arch. Otto Sedlák RACIONAL -PROJEKTOVO-DODÁVATEĽSKÉ SLUŽBY A OBCHOD
Ing. Peter Maretta - kopírovacia služba
Ing. Vladimír Bartovič - ELEKTROPROJEKT
Tibor Olešanský - TO-ŠOTO
Peter Kalmár MAJSTER
Magdaléna Smreková - RELAX
Gabriel Lengyel - MULTITES
Lívia Bednárová - Agentúra L/B
Vlasta Lovasová - KASEP
Mária Kukučková TECHNICKÁ ADMINISTRATÍV.AGENDA
Ing. Marta Tomiová - TAO
Ing. Pavel Helbich - HELDENG
Strana: 1 2 3 4 5 > >>