Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociál. zabezpečenia

IČOFirma
Krajský školský úrad v Prešove
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne
Krajský školský úrad v Nitre
Krajský školský úrad v Žiline
Krajský úrad životného prostredia v Žiline
Fond sociálneho rozvoja
Správa Materských škôl v Nitre
Dom zdravotníkov Bratislava
Rómsky inštitút
Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
Audiovizuálny fond
Strana: << < 1 2 3 4 5