Zahraničné veci

IČOFirma
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí