Služby zdravotníckych laboratórií

IČOFirma
MUDr. Jana Kvetková
MEDY s.r.o.
Mediko-Dent s.r.o. Prešov
SANAT, spol. s r.o.
Laboratóriá Piešťany, spol. s r.o.
Falck SK a.s.
Pharmamed, s.r.o.
EURO - SOMNO, s.r.o.
L.K.CH., s.r.o.
Preventívne a liečebné centrum s. r. o.
SCHNEIDER RTG-BB, spol. s r. o.
Hematology s.r.o.
MUDr. Štefan Stieranka, klinická biochémia