Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

IČOFirma
DOMKO - Domov sociálnych služieb
Ing. Zita Zlacká - CORONILLA
Komunitná nadácia Prešov
SAMARITÁN - neinvestičný fond
MUDr. Ondrej Trtala
Učiteľský neinvestičný fond n.f. v likvidácii
Nadácia HELP
Margaréta Blicklingová - ADOS
Nadácia biskupa Királya
ADAM SIMONIDES n.f.
Nadácia Prameň v likvidácii
HILL International Slovakia, s.r.o.
Mladosť n.f.
Nadácia MÉDIA v likvidácii
Nadácia PRO LÚČNICA
Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva
Ľudová kultúra ďeťom n.f.
Nadácia F.Schillera - Spolupatričnosť pre ochranu života, kultúry, vzdelanosti a ľudských práv v likvidácii
PhDr. Anna Dvorská
PRO ART n.f.
Strana: 1 2 3 4 5 > >>